Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, projekt N N404 202439 „Zastosowanie analizy sekwencji regionów ITS1 i ITS2 nrDNA do identyfikacji gatunkowej grzybów trujących i halucynogennych dla celów sądowych”
Instytut Ekspertyz Sądowych - wyszukiwanie grzybów na podstawie sekwencji DNA
Podaj sekwencję DNA regionu ITS1 lub ITS2 (dopuszczalne znaki: A,C,G,T,N)